Uchwała Nr ZO/114/21u z dnia 17 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/180/21