Uchwała Nr ZO 115/12 w sprawie reklamy firmy Dom Maklerski TMS Brokers S.A.