Uchwała Nr ZO 115/13 w sprawie reklamy firmy Aspen Distribution Sp. z o.o.