Uchwała Nr ZO 116/12 w sprawie reklamy firmy PTK Centertel