Uchwała Nr ZO 116/13 w sprawie reklamy firmy Aspen Distribution Sp. z o.o.