Uchwała Nr ZO 117/12 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 117/12 z dnia 3 października 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/94/12/01-04

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak— przewodniczący,
2) Magdalena Czaja — członek,
3) Krystyna Jarosz — członek,

na posiedzeniu w dniu 3 października 2012 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/94/12/01-04 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/94/12/01-04.
Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna suplementu diety o nazwie Perspiblock.

Pierwsza Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „Moje wątpliwości dotyczą reklamy tabletek powstrzymujących wydzielanie potu – perspiblock. Akcja dzieje się w przedziale pociągowym, gdzie pocącego się mężczyznę kpie dziecko, a jego mamusia stwierdza “Nie kop pana, bo sie poci…” Szanowni Państwo, przede wszystkim potliwość wynika z wielu powodów, ciepło, stres, choroby, czyli sytuacje nad jakimi człowiek nie jest w stanie zapanować, i na które nie ma wpływu. O tym chyba zapomnieli twórcy spotu. Ponad to, w moim odczuciu, reklama pokazuje chamstwo, prostactwo, bezczelne zachowanie nie tylko dziecka kopiącego mężczyznę (sic!) i promuje zgodę na takie zachowania (sic!!~!! ) między innymi poprzez ignorancję i chamstwo jego matki. Nie są to chyba wartości także edukacyjne jakie powinny być promowane w mediach? Proszę mi wybaczyć, ale nie jest to moje poczucie humoru, a jednocześnie spot budzi niesmak, nie tylko u mnie, ale i wśród wielu moich znajomych.”.

Druga Skarżąca podniosła, że „Reklama ta propaguje treści niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi i wychowawczymi. Akcja reklamy rozgrywa się w pociągu, dziewczynka siedzi i KOPIE mężczyznę siedzącego vis a vis wszyscy martwią się w wręcz irytują faktem iż ów mężczyzna poci się i zajmują się tym faktem. Nikt natomiast nie widzi nagannego zachowania dziewczynki. Reklama ta jest emitowana w godzinach oglądalności dzieci i jakie wartości niesie, że można stosować jakąkolwiek formę przemocy i nie ponosi się żadnych konsekwencji, a wręcz osoba wobec której jest ta przemoc stosowana jest napiętnowana przez otoczenie?? Jak treść tej reklamy ma się wobec Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy? Żądamy karania chuliganów bijących się na ulicach, a propagujemy stosowanie przemocy przez niewinnie wyglądające dziewczynki??”.

Kolejny Skarżący podniósł iż „Chciałbym tylko zwrócić uwagę na reklamę produktu, chyba tak się nazywa: “Perspi block”. Dla mnie to szok jak dziecko kopie po nogach dorosłego człowieka bo ten się poci. Nikt takiemu dziecku nie zwraca uwagi, że źle robi. Nie chcę się czepiać, ale można sobie wyobrazić co by było jakby zamiast białego człowieka siedział w tym miejscu ciemnoskóry, inwalida lub człowiek innej wiary i też się pocił. Po Euro modne słowo RESPECT, czyli szacunek dla wszystkich nic nie znaczy. Człowiek się poci to go dzieci kopią, nieprzyjemna woń z ust to w zęby, śmierdzi alkoholem to go zabić. Ta reklama po prostu uczy agresji i to od najmłodszych lat i z błahego powodu. Dziwię się pomysłodawcy, reklamodawcy i producentowi tej reklamy.”

Następny Skarżący podniósł, iż „Proszę o interwencję w sprawie reklamy środka “Perspiblock”. Uważam, że scena ukazująca dziecko kopiące CZłOWIEKA i komentarz matki: “nie kop pana bo się poci” jest nieetyczna, poniża i uwłacza godności człowieka który ma problem z poceniem się i który nie ma na to wpływu. Na dodatek w czasach gdy rodzice mają problemy z wychowaniem dzieci scena pokazuje co bezkarnie można robić dla frajdy w pociągu gdy się nudzi.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżących, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy. W szczególności uznał, że reklama jest szkodliwa społecznie, ponieważ utrwalanie negatywnych stereotypów może mieć niekorzystny wpływ na dzieci i młodzież.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama przedstawiająca dziecko kopiące pocącego się mężczyznę, narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego zachowanie przedstawione w reklamie ma podwójnie negatywny wydźwięk — gdyż propaguje niewłaściwe wzorce wychowawcze i dyskryminuje osoby mające problem nadmiernego pocenia się.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.