Uchwała Nr ZO 117/12 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.