Uchwała Nr ZO/117/19/50o w sprawie reklamy internetowej Neo24.pl