Uchwała Nr ZO/117/21u z dnia 20 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/144/21