Uchwała Nr ZO 118/12 w sprawie reklamy firmy Home Broker Nieruchomości