Uchwała Nr ZO 118/12 w sprawie reklamy firmy Home Broker Nieruchomości

Uchwała Nr ZO 118/12 z dnia 11 października 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/96/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich— przewodniczący,
2) Piotr Górski — członek,
3) Mikołaj Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 11 października 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/96/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Home Broker Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie emailingu


postanawia

uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/96/12.
Przedmiotem skargi była reklama w formie mailingu usług w zakresie pośrednictwa nieruchomości.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, że „od dłuższego czasu dostaję maile ukazujące się jako od osoby (podane imię i nazwisko), dotyczące atrakcyjnych ofert sprzedaży nieruchomości. Treść maila składa się z listy ofert zapisanych w następujący sposób: “Witam, zachęcam do porównania cen mieszkań w ponad 700 inwestycjach w całej Polsce! Podsyłam kilka ciekawych ofert. Mam ich znacznie więcej! 3 pokoje (62 m2) za 193 752 zł Inwestycja to niepowtarzalny kompleks budynków mieszkalnych, przeznaczony głównie dla osób ceniących zarówno ciepło rodzinne, jak i estetykę nowoczesnej architektury. Naszą ideą było dostosowanie osiedla do potrzeb ludzi młodych, stawiających pierwsze kroki w życiu rodzinnym… czytaj…” Przy czym “czytaj” jest linkiem, w którego kliknięcie nie powoduje rozszerzenia tekstu dotyczącego oferty, tylko przenosi na stronę o treści: Zgłoszenie zostało poprawnie wysłane. Skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty. (https://promocje.open.pl/lpp/1206-hb-700 inwestycji/index.php?code=558ddf73c1d9d27a75 843d11de5b1a0d) Oczywiście klikając w “czytaj” nie mam zupełnie ochoty udostępniać swoich danych firmie HomeBroker (informacja taka jest zapisania miniaturowym szarym tekstem na dole maila). Na moje nieszczęście kliknęłam w taki link na wakacjach za granicą i już niedługo potem zaczęły się telefony z ofertami, co oczywiście generowało dla mnie koszt tych połączeń. Uważam, że tego typu praktyka jest beznadziejnym przykładem naciągania konsumentów na przekazanie swoich danych i zgody na ich wykorzystanie firmie, której nigdy w innym przypadku by nie udzielili i mam nadzieję, że przyjrzą się Państwo tej praktyce.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącej, uznając, że przedmiotowa reklama zawiera treści wprowadzające w błąd i wykorzystujące brak doświadczenia lub wiedzy odbiorców. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama powinna w sposób czytelny informować odbiorców o przekazaniu danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.