Uchwała Nr ZO/118/19/51o w sprawie reklamy internetowej NEO24.pl