Uchwała Nr ZO/118/21o z dnia 20 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/127/21