Uchwała Nr ZO 119/12 w sprawie reklamy firmy Alior Bank S.A.