Uchwała Nr ZO 119/15 w sprawie reklamy firmy Sulimar Sp. z o.o.