Uchwała Nr ZO 119/17 w sprawie reklamy internetowej odzieży marki Mr. Gugu & Miss Go

Uchwała Nr ZO 119/17
z dnia 30 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/163/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Monika Masewicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/163/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Lethe Jakub Chmielniak z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/163/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa odzieży marki Mr. Gugu & Miss Go.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Zdjęcie bluzy, na które nałożono napis LIMITED STOCK oraz 50% OFF Internetowa reklama odzieży marki Mr. Gugu & Miss Go. ewidentnie świadczy o wyprzedaży towaru, którego jest ograniczony zapas (napis limited stock). Jednakże po złożeniu zamówienia otrzymuje się email z informacją, że teraz towar zostanie wyprodukowany i będzie to trwało ponad 3 tygodnie (już tyle czekam i nadal nie wysłano towaru). Z maila jednoznacznie wynika, że jest to standardowa procedura zamawiania odzieży w tym sklepie internetowym, zatem uważam że informowanie w reklamie o ograniczonym zapasie jest celowym wprowadzaniem w błąd dla zwiększenia ilości zamówień. Mówiąc w skrócie, wyprzedają towar którego nie mają tylko produkują po złożeniu zamówienia. Na pewno nie zamówiłbym bluzy gdybym wiedział, że nie została jeszcze uszyta i będę musiał tak długo czekać na realizację. Na życzenie mogę dosłać email, który otrzymałem po złożeniu zamówienia. Reklama emitowana jest zarówno w j. polskim jak i angielskim. Codziennie ją widzę na Facebooku i Instagramie. Zwróciłem im uwagę, ale mimo wszystko nadal bezczelnie informują, że mają ograniczony zapas. Niestety nie posiadam zdjęcia reklamy z dnia, w którym złożyłem zamówienie, ale jest emitowana codziennie więc przesyłam zdjęcie z dzisiaj. – pisownia oryginalna

Uzupełnienie skargi:

Dziękuję za szybką odpowiedź. W załączniku email jaki otrzymałem po złożeniu zamówienia. Zdjęcie bluzy jest tam dość małe, ale widać że ten czerwony znaczek LIMITED STOCK był tam nałożony w momencie kiedy składałem zamówienie. Wg mnie tego typu reklama na Facebooku to jest oszukiwanie ludzi i to tak bez żadnych skrupułów. Co Państwo o tym sądzicie? – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt. a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.