Uchwała Nr ZO/119/21o z dnia 20 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/129/21