Uchwała Nr ZO 12/07 w sprawie reklamy firmy PZ Cussons Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 12/07 z dnia 11 czerwca 2007 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. akt K/41/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz — przewodniczący;
2) Piotr Chęcielewski — członek;
3) Jacek Hensler — członek

na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze K/41/07, złożonych na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), dalej: Skarżący), przeciwko PZ Cussons Polska SA z siedzibą
w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej


postanawia

skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Przedmiotem skargi był spot telewizyjny, w którym kosmetyk (żel pod prysznic) reklamuje nastoletnia dziewczynka. W scenkach pokazano nagą modelkę, która w plenerowej scenerii poleca stosowanie produktu.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że nieetycznym jest wykorzystanie w tego typu reklamach osób nieletnich. Według Skarżącego bohaterką spotu jest trzynastoletnia lub czternastoletnia dziewczynka (na co wskazywać ma wygląd i głos bohaterki spotu).

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie jej za sprzeczną z dobrymi obyczajami w myśl art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę. Jego przedstawiciel wziął udział w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że koncept przedmiotowego spotu (jak i pozostałych części kampanii) opiera się na pokazaniu naturalności, skorzystaniu z odniesień do przyjaznych skojarzeń — stąd naturalna sceneria filmu. Twórcy dołożyli starań by intymne części ciała aktorki nie były wyeksponowane. Skarżony wyjaśnił, że modelka występująca w spocie w chwili kręcenia zdjęć miała ukończone 16 lat, natomiast głos wykorzystany w polskojęzycznej wersji reklamy był głosem osoby, która ukończyła lat 17. Właśnie naturalność (w tym brak makijażu) mogły spowodować u odbiorcy mylne określenie wieku aktorki. Skarżony podniósł także, że udział w filmie reklamowym osoby nieletniej nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa. Natomiast kreacja reklamy — odwołująca się do natury i naturalnego piękna jest właśnie przykładem subtelnego konceptu, który w żaden sposób nie narusza dobrych obyczajów.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Przedmiotowy spot wykorzystuje koncept kreatywny odwołujący się do naturalnego piękna. Jakkolwiek posługuje się także obrazem nagiego kobiecego ciała nie można zarzucić mu jakiejkolwiek wulgarności — wręcz przeciwnie — przedstawione w nim scenki cechuje subtelność i harmonia. Biorąc pod uwagę faktyczny wiek modelki nie można zgodzić się z twierdzeniem, że pokazana została nagość dziecka. Ponadto reklamowany produkt — żel pod prysznic — jest produktem , który w sposób oczywisty kojarzy się z nagością. Przedmiotowa reklama została opracowana w sposób wpisujący się w akceptowaną społecznie formę reklamowania produktów tej kategorii.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.