Uchwała Nr ZO 12/13 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 113/12 dotyczącej reklamy firmy Gambli LTD Krzysztof Sołtysiak