Uchwała Nr ZO 12/16 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.