Uchwała Nr ZO 12/16 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.


Uchwała Nr ZO 12/16
z dnia 10 lutego 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/172/15/01-03

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Małgorzata Rokita – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2016 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/172/15/01-03 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/172/15/01-03.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa produktów marki Mohito.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
miejsce emisji: Fanpage Mohito na Facebooku
produkt: torebka i rękawiczki
opis reklamy: Adres reklamy: www.facebook.com/Mohito.Fashion/photos/a.184746271563511.37387.184734028231402/974138142624316/?type=3
Reklama przedstawia nagą kobietę (ubrana tylko w reklamowane rękawiczki i bransoletkę). Kobieta widoczna jest od pasa do nosa, biust zasłonięty jest torebką
Treść skargi: Reklama dyskryminuje kobiety, poprzez uprzedmiotowienie – kobieta widoczna jest wyłącznie od pasa do nosa, niewidoczna jest połowa jej twarzy, natomiast pozostała widoczna część jej ciała jest praktycznie pozbawiona ubrań. Nagość kobiecego ciała wykorzystana jest w tej reklamie w sposób nieuzasadniony charakterystyką produktu.“. – pisownia oryginalna
produkt: torebka
opis reklamy: reklamowane są produkty za pomocą uprzedmiotowienia kobiecego ciała
Treść skargi:
https://www.facebook.com/Mohito.Fashion/photos/a.184746271563511.37387.184734028231402/974138142624316/?type=3“. – pisownia oryginalna
„opis reklamy: torebka i rękawiczki firmy Mohito, a do tego naga pani
dokładne miejsce to:
https://www.facebook.com/Mohito.Fashion/photos/pb.184734028231402.-2207520000.1447942533./974138142624316/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-waw1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfp1%2Ft31.0-8%2F12182831_974138142624316_5353110575350261366_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-waw1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfl1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1508092_974138142624316_5353110575350261366_n.jpg%3Foh%3Dbdf21cab34840d9dcf32cea83d095ccc%26oe%3D56FA1063&size=1008%2C672&fbid=974138142624316
Treść skargi: W treściach reklamowych korzystanie z nagości jest nieetyczne.”. – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżących.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.