Uchwała Nr ZO 12/17 w sprawie reklamy firmy Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.