Uchwała Nr ZO 12/19/5o w sprawie reklamy internetowej filmu pt. „Diabeł: Inkarnacja”