Uchwała Nr ZO 120/13 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.