Uchwała Nr ZO 120/17 w sprawie reklamy telewizyjnej produktu Pedigree Dentastix