Uchwała Nr ZO 120/18/17o w sprawie reklamy zewnętrznej platformy Wooopit