Uchwała Nr ZO/120/19/53o w sprawie reklamy internetowej NEONET SA