Uchwała Nr ZO 121/12 w sprawie reklamy firmy AVANSSUR S.A.