Uchwała Nr ZO 121/17 w sprawie reklamy telewizyjnej firmy Grupa Lotos S.A.