Uchwała Nr ZO 122/18/18o w sprawie reklamy internetowej Murator EXPO