Uchwała Nr ZO/122/19/71u w spawie reklamy telewizyjnej Carlsberg Polska