Uchwała Nr ZO/122/21u z dnia 24 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/134/21