Uchwała Nr ZO 123/12 w sprawie reklamy firmy Idea Bank S.A.