Uchwała Nr ZO 123/13 w sprawie reklamy firmy MAKRO Cash and Carry Polska S.A.