Uchwała Nr ZO 123/13 w sprawie reklamy firmy MAKRO Cash and Carry Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 123/13
z dnia 28 listopada 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/89/13

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/89/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie gazetki promocyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/89/13.
Przedmiotem skargi była reklama w formie gazetki promocyjnej sieci hurtowni MAKRO Cash and Carry Polska.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„opis reklamy: Zdjęcia produktów w promocji, krzesła w ofercie cztery szt. w cenie dwóch. Krzesło Bamboo- podane podstawowe informacje (w tym “materiał: drewno bambusowe”!!!) oraz cena netto 139,90zł. Poniżej w ramce informacja, że “cztery sztuki w cenie dwóch”, netto 69,95zł/szt.
Treść skargi: Rodzice pojechali do Makro, by kupić oferowane w gazetce promocyjnej krzesła Bamboo, wykonane (według opisu) z drewna bambusowego oraz imitacji rattanu. Niestety. Krzesła nie są wykonane z drewna bambusowego, są ALUMINIOWE i pomalowane na bamus. To bardzo duża różnica! Poza tym informacja dotycząca ceny krzesła nie jest jednoznaczna. 4 szt. w cenie 2 (69,95zł/szt.) a powyżej jakaś cena 139,90 zł(za co?). To logicznie: dwa krzesła powinny kosztować 139,90zł (bo 69,95złx2szt.) A w promocji w tej cenie powinny być cztery krzesła. Otóż nie. Przy kasie okazało się, że cztery krzesła kosztują 279,80zł (bo 69,95złx4szt.) A promocja polega niby na tym, że wcześniej jedna sztuka kosztowała 139,90zł. Istne szaleństwo. Źle opisana promocja, która wprowadza w błąd i jawnie fałszuje materiał, z którego wykonany jest produkt.
załącznik: gazetka.jpg”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 8 i art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę fakt, że oferta sieci MAKRO CASH AND CARRY skierowana jest do profesjonalistów – w szczególności osób prowadzących działalność gospodarczą. Zespół Orzekający zauważył, że odbiorcy profesjonalni są doświadczonymi konsumentami, mającymi na co dzień do czynienia z zakupami hurtowymi i promocjami typu 4 sztuki w cenie dwóch.

Jednocześnie Zespół Orzekający zauważył, że z uwagi na brak dowodów, nie może odnieść się do zarzutu Skarżącej odnośnie materiału z którego wykonane zostały krzesła prezentowane w gazetce promocyjnej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.