Uchwała Nr ZO 123/15 w sprawie reklamy firmy Fashion House Gdańsk Tres Sp. z o.o.