Uchwała Nr ZO 123/17 w sprawie reklamy internetowej Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla