Uchwała Nr ZO/123/19/72u w sprawie reklamy telewizyjnej Żabki