Uchwała Nr ZO 124/13 w sprawie reklamy firmy Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie