Uchwała Nr ZO 124/18/20o w sprawie reklamy internetowej Kubota (Deutschland) GmbH