Uchwała Nr ZO/124/19/73u w sprawie skargi na reklamę Procter&Gamble