Uchwała Nr ZO 125/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 125/15
z dnia 15 września 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/83/15/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Witold Trzciński – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 15 września 2015 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/83/15/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/83/15/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama radiowa usług telekomunikacyjnych.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:

opis reklamy: Chodzi o reklamę, w której syn mówi do matki – żeby nie przejmowała się tym co zrobić do jedzenia gościom. Syn doradza aby “jednego” posadzić przed telewizorem a “drugiego” przed komputerem z internetem.

Treść skargi: Chciałbym zgłosić skargę na reklamę firmy Orange, która od pewnego czasu pojawia się w telewizji i radio.
Wg. mnie reklama ta negatywnie wpływa na sposób wychowywania dzieci, pokazuje, że można dzieci posadzić przed komputerem i telewizorem – w ten sposób mając spokój od dzieci. Z jednej strony mamy akcję wyloguj się do życia, którą można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=YO3UN6gQeaA, a z drugiej reklama, która zachęca do siedzenia przed komputerem i telewizorem. Coś jest chyba nie tak..”-pisownia oryginalna.

„opis reklamy: Matka rozmawia z synem na temat przygotowań do niespodziewanej wizyty koleżanki, która ma przyjść z synami. Zastanawiają się, co przygotować do poczęstowania gości w tak krótkim czasie. Syn radzi mamie, że posadziła chłopców przed telewizorem i komputerem, a na pewno w ogóle zapomną o jedzeniu.
Treść skargi: Kolejna reklama Orange przedstawiająca komputer i telewizję jako panaceum na wszelkie problemy. Reklama telewizyjna, o której pisałam w poprzedniej skardze, sugeruje, że uruchomienie odpowiednich sprzętów to najlepszy sposób na dzieci cierpiące na zaburzenia koncentracji uwagi. Tym razem reklamodawca idzie o krok dalej, dzieci nawet nie muszą jeść, jeśli zapewni im się odpowiednią rozrywkę. Rozumiem, że reklama ma zapewne formę żartu, ale jeśli tak, to jest to żart na poziomie odsuwania krzesła osobie, która chce na nim usiąść. Mam nadzieję, że ustosunkują się Państwo do tej oburzającej kampanii, która reklamuje produkt „doskonale zaspokajający potrzeby klientów”, a która w rzeczywistości propaguje traktowanie mediów jako zapchajdziurę w sytuacji, kiedy dzieci stają się niewygodne niczym brzęczące nad stołem muchy (a w ogóle dla normalnych ludzi istnieją takie sytuacje…?). Wyczytałam na Państwa stronie, że reklama nie może bazować na niewiedzy konsumenta, a te reklamy właśnie na tej niewiedzy bazują. Niestety współcześni rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że media wręcz szkodzą rozwojowi dzieci i jestem szczerze wzburzona, jak można ich w takim myśleniu utwierdzać, zamiast temu przeciwdziałać.“- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargi, ale uczestniczył w posiedzeniu i ustnie przekazał swoje stanowisko.
Skarżony podczas posiedzenia poinformował m.in., że reklama nawiązuje do emitowanego w telewizji publicznej serialu „Rodzinka.pl”. „Rodzinka.pl” jest serialem komediowym, który – „żartobliwymi scenkami komentuje i puentuje problemy współczesnej rodziny”. W swoim założeniu serial ten nie jest programem edukacyjnym ani o charakterze poradnikowym, a zachowanie bohaterów, ich metody radzenia sobie z problemami oraz metody wychowawcze są często niekonwencjonalne oraz dalekie od modelu podręcznikowego. Reklama nawiązuje do powyższego serialu oraz do jego żartobliwego charakteru. Przedstawiona w niej sytuacja jest traktowana z dużym przymrużeniem oka i jest osadzona w konwencji komediowej, z celowym przejaskrawieniem niektórych elementów. Celem reklamy jest przekazanie odbiorcom reklamy informacji o szerokiej gamie usług świadczonych przez Orange w ramach Pakietu Rodzinnego. Reklama nie ma na celu propagowania jakiegokolwiek modelu wychowawczego. Nie aspiruje też ani nie udaje programu o charakterze edukacyjnym lub naukowym, co jest dodatkowo podkreślone przez jej lekki i komediowy charakter. Mając na uwadze popularność serialu „Rodzinka.pl”, do którego Reklama nawiązuje oraz przyjęty obecnie model konsumenta świadomego i rozważnego, który nie przyjmuje reklam bezkrytycznie, przedstawiony w Reklamie humor sytuacyjny oraz przerysowanie postaci i ich zachowań jest zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Eliminuje to więc ryzyko traktowania przez odbiorców Reklamy jako programu o wychowaniu dzieci o charakterze instruktażowym lub edukacyjnym.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżących i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama jest utrzymana w humorystycznej konwencji i nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.