Uchwała Nr ZO 125/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.