Uchwała Nr ZO/125/19/74u w sprawie reklamie internetowej City-nav