Uchwała Nr ZO 126/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.