Uchwała Nr ZO/126/19/54o w sprawie reklamy zewnętrznej produktu Złotówka