Uchwała Nr ZO/126/21o z dnia 24 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/190/21