Uchwała Nr ZO 127/15 w sprawie reklamy firmy P.H.U. Arko Drzwi


Uchwała Nr ZO 127/15
z dnia 15 września 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/103/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Witold Trzciński– przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 15 września 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/103/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy P.H.U. Arko Drzwi z siedzibą w Grudziądzu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/103/15.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna drzwi ARKO.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

miejsce emisji: reklama na jadącym w Gdańsku aucie dostawczym
produkt: producent drzwi
opis reklamy: Na samochodzie było zdjęcie kilku par drzwi, dane kontaktowe firmy (zdj. w zał.) oraz w prawym dolnym rogu zdjęcie wystraszonego psa z przyłożonym do głowy pistoletem i napisem “Jeśli do nas nie zadzwonisz zastrzelimy tego psa”
Treść skargi: Reklama propaguje okrucieństwo wobec zwierząt, ewidentnie narusza prawa zwierząt.
załącznik: 558297fb7135a-reklama.jpg“- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.”.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na Państwa pismo w pierwszej kolejności chcielibyśmy ( jako małżeństwo i właściciele firm ARKO i ARKO II ) oznajmić, że bardzo kochamy zwierzęta. Sami jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami trzech uroczych “czworonogów” i nigdy nie wyobrażamy sobie aby skrzywdzić jakiekolwiek zwierzę.

Treść i sposób reklamy zaproponował nam ceniony na grudziądzkim rynku wykonawca. Jeśli chodzi o wizerunek psa umieszczonego w humorystycznej sytuacji z przystawioną do głowy np. sikawką na wodę, to odwzorowany jest na bazie międzynarodowego szlagieru reklamowego, będącego klasykiem reklamy. W zał. kilka przykładów. Nikt oczywiście z głęboko zaczerpniętej wiedzy nie poniósł negatywnych konsekwencji zamieszczając treść tej reklamy. Ta reklama cieszyła się jak do tej pory uznaniem, prawidłowym zrozumieniem przekazu, przyciągała uwagę i wprawiała w dobry humor.

Taki był dokładnie zamysł jaki miała oddawać treść tej reklamy. Absolutnie przez myśl nikomu z nas nie przeszło, by naruszać czyjeś prawa, tym bardziej propagować okrucieństwo i łamać prawo. Podobnego zdania jest grudziądzka Policja twierdząc, w artykule Gazety Pomorskiej z dn. 12-08-2014: “nie widzimy tutaj żadnego naruszenia przepisów – twierdzi Marzena Solochewicz – Kostrzewska, rzeczniczka policji” Od chwili otrzymania telefonu od “oskarżyciela” zamieściliśmy dodatkowy znak na zdjęciu w celu nakierowania na właściwy tok rozumowania takich jak ta osób o zawężonym światopoglądzie. (“NIE KRZYWDŹ” w zał.). Kiedy i to nie pomogło postanowiliśmy usunąć przedmiot sporu z tych pojazdów. Absurdem jest też fakt, iż od dawna jesteśmy darczyńcami instytucji, które reprezentuje oskarżający np. 1% podatku itd, z których to środków pobierane jest wynagrodzenie takich osób. Czy to jest “fair”.
Prosimy o zrozumienie i nie traktowanie nas jako przestępców, gdyż nie mieliśmy złych zamiarów, w rzeczywistości jak dotąd reklama powodowała uśmiech, o przypadkach okrucieństwa z tego tytułu nic nikomu nie wiadomo. Traktujemy zwierzaki jak członków rodziny i oczekujemy od Państwa wyrozumiałości. Czekamy na odpowiedź.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający oceniając reklamę w sposób całościowy dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 i normy art. 21 Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama propaguje postawy kwestionujące prawa zwierząt i przedstawia zwierzę w sposób sugerujący możliwość jego niehumanitarnego traktowania.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.