Uchwała Nr ZO 127/17 w sprawie reklamy telewizyjnej firmy L’Oreal Polska Sp. z o.o.