Uchwała Nr ZO/127/19/55o w sprawie reklamy internetowej Plus