Uchwała Nr ZO/127/21u z dnia 8 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/192/21