Uchwała Nr ZO 128/13 w sprawie reklamy firmy REGIONALNA SPÓŁKA CYWILNA