Uchwała Nr ZO 128/15 w sprawie reklamy firmy Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.