Uchwała Nr ZO 128/18/69u w sprawie reklamy kinowej parówek Tarczyński