Uchwała Nr ZO 129/13 w sprawie reklamy firmy Renault Polska Sp. z o.o.