Uchwała Nr ZO 129/13 w sprawie reklamy firmy Renault Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 129/13 z dnia 12 grudnia 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/107/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Melania Popiel – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/107/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/107/13.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa samochodu Dacia.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„opis reklamy: W reklamie jest informacja, że w przypadku kiedy dziewczyna zobaczy chłopaka w nowej Dacii to na pewno nie da mu kosza.
Treść skargi: Jest to obraźliwe dla kobiet, ponieważ sugeruje, że kobiety są płytkimi materialistkami, dla których najważniejszy jest samochód i pieniądze.”-pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu Renault Polska Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), odpowiadając na skargę dotyczącą reklamy radiowej samochodu Dacia emitowanej w Radiu Złote Przeboje w dniu 09.09.2013 r. (dalej jako “Reklama”) przedstawiam poniżej stanowisko Spółki odnośnie zarzutów sformułowanych w treści skargi jak i zarzutów arbitra referenta dotyczących naruszenia konkretnych postanowień Kodeksu Etyki Reklamy.
W treści skargi zarzucono Spółce nieetyczne, zdaniem skarżącego, zachowanie „obraźliwe dla kobiet, ponieważ sugeruje, że kobiety są płytkimi materialistkami, dla których najważniejszy jest samochód i pieniądze”.
W oparciu o powyższy zarzut arbiter-referent sformułował zarzuty wobec Reklamy stwierdzając, iż Reklama narusza art. 2 oraz art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
Zgodnie z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Zgodnie z postanowieniami art. 4 Kodeksu Etyki reklamy, reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
Na wstępie przedstawimy treść Reklamy:
8 letni chłopiec: Tato, dostałem kosza od Madzi…
Ojciec: Kosza? Świetnie (to dobrze) bo jedziemy na piknik Dacii!
Chłopiec: Nie bądź dziecinny!
Ojciec: Jak dziewczyna zobaczy cię w nowej Dacii, to już nie da Ci kosza!
Lektor: Na Pikniku Dacii czeka kosz atrakcji. 14 września przyjdź z rodziną, weź udział w jazdach próbnych najnowszymi modelami Dacii i wygraj nowego Logana MCV. Więcej na dacia.pl
Należy przede wszystkim wyjaśnić, że modele samochodu Dacia są jednymi z najtańszych na rynku. Kiedy kilka lat temu samochód ten, produkowany przez spółkę rumuńską Dacia, należącą obecnie do koncernu Renault, był wprowadzany na rynek polski, dosyć często można było usłyszeć w mediach np. ironiczne opinie dziennikarzy na temat Dacii, a przede wszystkim porównania do starego typu samochodu marki Dacia, królującego w czasach PRL- u.
Jednakże argument niskiej, bardzo rozsądnej ceny zakupu modeli Dacia, sukcesywnie wprowadzanych na rynek polski oraz cechy tych samochodów, takie jak: niezawodność w eksploatacji, niska awaryjność, niskie koszty utrzymania i eksploatacji, niskie zużycie paliwa przekonały klientów do zakupu tego samochodu, który podbił serca Polek i Polaków.
Koncern Renault oferując tak różnorodną gamę modeli Dacii udowodnił, że w najlepszych, rozsądnych cenach można zaoferować klientom np. funkcjonalny i przyjazny dla środowiska SUV Dacia Duster o doskonałych właściwościach terenowych, model Logan o bardzo niskiej awaryjności i bardzo niskich kosztach utrzymania, Logan MCV o niespotykanych możliwościach ładunkowych oraz możliwości przewożenia aż 7 osób, Logan Pick-up niezastąpiony w prowadzenia różnorakiej działalności gospodarczej wymagającej przewożenia narzędzi, sprzętu itp…, model rodzinnej, obszernej Dacii Lodgy, małych rozmiarów hatchback Sandero, doskonały do poruszania się po mieście, niezawodny.
Niezwykle dynamiczny wzrost marki Dacia jest odzwierciedleniem zmiany mentalności nabywców. Wcześniej klienci mieli opory przez kupowaniem samochodu w niskiej cenie. Obecnie, według badań przeprowadzanych przez firmę Cetelem na najważniejszych rynkach europejskich, klienci coraz częściej poszukują samochodów w rozsądnej cenie. Relacja jakości do ceny nabrała z pewnością większego znaczenia pod wpływem kryzysu gospodarczego. Dacia potrafiła uprzedzić zmianę mentalności wprowadzając na rynek gamę niezawodnych i ładnych samochodów o bezkonkurencyjnym stosunku ceny do parametrów użytkowych.
Należy stwierdzić, że pomimo wielu zalet, samochody Dacia, ze względu na ich niską cenę nie należą do gamy samochodów luksusowych, nie posiadają nader wyszukanej stylistyki, a do wykończenia wnętrza samochodu nie użyto drogich materiałów, tak, jak np. w samochodach z wyższych segmentów cenowych, czy segmentu luksusowego typu Mercedes, Lexus itd… Oczywiście cena samochodów Dacia jest nieporównywalnie niższa od cen ww. samochodów, które są zazwyczaj liczone w setkach tysięcy złotych i przewyższają cenę Dacii od 100 do 400 %.
Ze względu na definicję słowa materialista, czyli osoby interesownej, kierującej się w życiu korzyściami finansowymi, będącej dorobkiewiczem i egoistą, z całą pewnością terminem tym nie można nazwać osób, które są zainteresowane zakupem samochodu Dacia, ani też nie można stwierdzić, że wybór samochodu Dacia lub kogoś, kto posiada taki samochód świadczy o pogoni za samochodem i pieniędzmi.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji (użyto w reklamie gry słów: dać kosza, kosz atrakcji, kosz piknikowy) i nie należy jej odbierać dosłownie.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie przekracza dopuszczalnych granic.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.